Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

kẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA TRƯƠNG MN TIẾN LỘC

Thứ ba - 25/09/2018 17:24
=UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN TIẾN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc       
  
       Số:       /KH-MN                                  Tiến Lộc, ngày        tháng 9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH
 NHIỆM VỤ NĂM HỌC  2018- 2019

 
 
 

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
Quán triệt thực hiện  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị số 2919/CT-BGD ĐT ngày 10/8/2018 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Thông báo Kết luận số 683- TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết  Đại hội  Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554 - TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019, phương hướng nhiệm vụ GDMN của Sở GD&ĐT, phương hướng nhiệm vụ năm học của UBND huyện Can Lộc, Phòng GD&ĐT, bộ phận MN năm học 2018 - 2019;
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình; thực hiện chương trình hỗ trợ, giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục. Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp.
Tăng cường các giải pháp đảm bảo điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường, chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm, trang sắm thiết bị. Tiếp tục tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, chú trọng xây khu vực để tổ chức cho trẻ chơi với cát và nước nhằm phát triển tư duy cho trẻ.
 II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
          Năm học 2018- 2019 nhà trường tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của phòng GD & ĐT Can Lộc, được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của quý bậc phụ huynh. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng. Các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động chăm lo cho giáo dục MN. Các bậc phụ huynh có sự đổi mới về nhận thức, biết quan tâm đến con cái và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chẩt, phòng học đầy đủ đảm bảo yêu cầu. Đời sống của CBGV đã ổn định, giúp GV yên tâm công tác, là động lực thúc đẩy các hoạt động, các phong trào thi đua của nhà trường. Đặc biệt, tập thể CBGVNV có sự đoàn kết nhất trí cao, BGH làm tốt công tác tham mưu huy động nguồn lưc, XHH giáo dục.
2. Khó khăn:  
- Đầu năm học việc bổ sung mua sắm đò dùng, nâng cấp, tu sửa các hạng mục trong nhà trường còn gặp nhiều khó khăn so với những năm trước.
- Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm và chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục con cái. Đóng nộp các khoản còn rất chậm.
- Việc ứng dụng các phần mềm dạy học của các GV còn hạn chế.
III. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
1. Quy mô nhóm, lớp:
- Tổng số nhóm lớp: 10, trong đó: Nhóm trẻ 2 với chỉ tiêu phấn đấu huy động là 45 cháu (Hiện có 26 trẻ) , mẫu giáo 8 lớp với 254 cháu. (100% cháu MG)
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần:  95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối với trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ NT.
- Trường đã được quy hoạch tổng thể chi tiết, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
DỰ KIẾN NHÓM LỚP VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
 
TT Tên giáo viên Thuộc nhóm lớp Số
cháu
Số cháu đặc biệt Trẻ
trai
Trẻ
Gái
Ghi Chú
1
2
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Lan Anh
5 tuổi A 40   17 23  
3
4
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn T Thanh Duyên
5 tuổi B 36   23 13  
5
6
Nguyễn Thị Hà
Phạm Thị Lan
4 tuổi A 31   16 15  
 
7
 
Phạm Thị Thiêm
Ngô Thị Nguyệt
4 tuổi B 26 1 13 13  
8
9
Nguyễn Thị An
Từ Thị  Hà
4 tuổi C 33   16 17  
10
11
Phạm Thị Hồng Hải
Trần Thị Hà
3 tuổi A 30   16 14  
12
13
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Hà B
3 tuổi B 30   14 16  
14
15
Võ Thị Kim Ty
Ngô Thị Dung
3 tuổi C 28   17 11  
16
17
Phạm Thị Hương
Lương Thị Oanh
NT 25-36T Dự kiến 25
Hiện có 16
  9 7  
18
19
Nguyễn Thị Nguyệt
Võ Thị Dung
NT 13-24T Dự kiến 20
Hiện có 10
  6 4  
                  Tổng   280   147 133  
2. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Mức ăn bán trú: tối thiểu 15.000đ/ngày/trẻ (Mẫu giáo một bữa chính và một bữa phụ; nhà trẻ hai bữa chính và 1 bữa phụ). Trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế  độ ăn riêng.
- 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới  và BMI theo tuổi.
- Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng ở mỗi thể xuống dưới 4%, giảm tỷ lệ trẻ béo phì nặng cân.
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển; 80% trẻ học hòa nhập được đánh giá tiến bộ.
- Phấn đấu có ít nhất 1 lớp học tiếng anh.
- Cho trẻ đi tham quan dã ngoại một số địa danh quen thuộc, có ý nghĩa của địa phương, của huyện nhà.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% lớp tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi đạt hiệu quả, thành lập đội tham gia dự thi cấp huyện, phấn đấu đứng thứ 3/21 trường MN.
3. Công tác phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
-  Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT tại thời điểm tháng 10/2018.
4.  Xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan, trường chuẩn Quốc gia:
          - Hoàn thành nâng cấp, tu sửa phòng HT, PHT, văn phòng, các phòng học cũ.
          - Làm 01 sân bóng mi ni, cỏ nhân tạo cho trẻ vui chơi.
          - Quy hoạch, đổ đất, xây đường đi lối lại vườn rau phía sau đảm bảo tính thẩm mỹ cho trẻ trải nghiệm.
  - Trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm vào cuối năm học.
- Cảnh quan môi trường xếp loại tốt.
5. Bồi dưỡng đội ngũ:
- Phấn đấu trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 95%.
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch.
- Tổ chức ít nhất 18 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá xếp loại GV vào đầu tháng 9.
- 100% GV tham gia thi và đạt GVG trường.
- 100% CBQL và GV được đánh giá đạt yêu cầu theo Chuẩn nghề nghiệp.
          - Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng, GV hợp đồng: 2.300.000đ - 2.500.000đ/người/tháng.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo: 6/19GV, tỉ lệ 32%, kiểm tra chuyên đề: 13/19GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra nhiệm vụ trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Giữ vững trường đạt cấp độ 3 về công tác KĐCLGD.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:   Trường: “Tập thê Lao động Tiên Tiến”
                   Công đoàn: Công đoàn vững mạnh
* Cá nhân:  Bằng khen UBND tỉnh: 02 ; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 03; Lao động tiên tiến: 14
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về GD&ĐT để các cấp các ngành và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về những chủ trương đổi mới của ngành.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác ở mỗi CBGV, NV.
Khuyến khích toàn thể CBGV, NV ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
2. Thực hiện quy mô nhóm lớp:
 - Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu năm học. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN.
-  Hàng tháng xếp loại GV có đánh giá tiêu chí tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần.
3. Công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
3.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần:
- Thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN.
- Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.
3.2 Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng
- Thường xuyên kiểm tra, quán triệt với toàn thể GV tuyệt đối quản lý trẻ một cách nghiêm túc, không bỏ bê lớp, không để trẻ tự quản lý lẫn nhau, xử lý kịp thời và nghiêm túc đối với GV không quản lý trẻ mà làm việc riêng.
- Tăng cường trồng rau sạch để phục vụ bán trú cho trẻ.
- Tiếp tục tăng cường điều kiện thực hiện có hiệu quả các chuyên đề “Giáo dục vệ sinh cá nhân”, “Giáo dục phát triển vận động”, “Giáo dục an toàn giao thông”; tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
- Thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra.
      - Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn. Quản lý công tác tổ chức bán trú về chế độ ăn hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình GDMN, thực hiện tốt mục tiêu phòng chống SDD cho trẻ, chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Quy trình thực hiện tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường thực hiện theo văn bản quy định của liên ngành.
        - Tổ chức kiểm tra sức khỏe, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ từ 61 tháng tuổi trở lên). Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, phòng chống béo phì. Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra giải pháp để phục hồi SDD cho trẻ, đồng thời có giải pháp khống chế để không có trẻ thừa cân béo phì. Phối hợp trạm y tế khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ.
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các nhóm lớp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; công văn số 2297/UBND-VX ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; công văn số 630/SGDĐT-GDMN ngày 10/5/2017 của Sở GD&ĐT về đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN; công văn số 108/ SGDĐT-GDMN ngày 26/01/2018 của Sở GD&ĐT về tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học).
 
3.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
- Tăng cường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với đặc điểm của trẻ; tình hình thực tế của trường, địa phương, chú trọng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá.
- Chỉ đạo CBGV tiếp tục nghiên cứu, thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi .
- Phát động GV phong trào sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi ngay từ đầu năm học, gắn vào tiêu chí thi đua.
- Có kế hoạch, kiểm tra, giám sát của ban giám hiệu về việc tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại cho trẻ mầm non ngoài nhà trường, đảm bảo các điều kiện cho buổi tham quan phù hợp với độ tuổi, an toàn tuyệt đối. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu cuối chủ đề, giao lưu giữa giáo viên, nhân viên, phụ huynh và trẻ nhằm tăng cường nhận thức và thúc đẩy chất lượng CSGD trẻ.
- Tiếp tục khai thác trò chơi dân gian, làn điệu dân ca vùng miền, đặc biệt Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh lồng ghép vào quá trình tổ chức hoạt động CSGD có hiệu quả, lồng ghép kỹ năng giao tiếp có văn hóa, thân thiện, thương yêu và tôn trọng mọi người; trẻ chủ động, sáng tạo trong các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, tích cực hứng thú tham gia hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.
- Chỉ đạo GV làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, nhà trường đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh.
- Từng học kỳ, cuối năm, BGH sẽ tiến hành khảo sát đánh giá trẻ theo từng mục tiêu của độ tuổi, gắn với tiêu chí xếp loại GV.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, tuyệt đối không dạy trẻ tập tô, tập viết chữ.
4. Công tác phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
- Ưu tiên CSVC, đội ngũ, trang thiết bị cho lớp 5 tuổi.
- Làm tốt công tác điều tra, cập nhật phần mềm.
  5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn Quốc gia:
          - Tích cực tham mưu với địa phương hoàn thành nâng cấp, tu sửa phòng HT, PHT, văn phòng, các phòng học cũ trong tháng 8/2018.  Làm 01 sân bóng mi ni, cỏ nhân tạo cho trẻ vui chơi vào tháng 10/2018.
- BGH tích cực tham mưu địa phương quy hoạch, nâng cấp đổ đất, xây hệ thống đường đi lối lại ở vườn rau phía sau đảm bảo tính thẩm mỹ. Trồng cây bóng mát, cây ăn quả, trồng rau sạch phục vụ bán trú, xây dựng môi trường giáo dục an toàn – Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện; tăng cường xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn, nguồn nước sạch, sử dụng hiệu quả.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các bậc phụ huynh chung tay, góp sức ủng hộ nhà trường về vật chất cũng như ngày công nhằm có một môi trường tốt nhất cho trẻ vui chơi và học tập.
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên:
- Tham mưu bổ sung GV đủ theo quy định theo thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của  Bộ GD&ĐT và Bộ nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở GDMN công lập.
- Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành.
      - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN (Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD-ĐT), đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trường trường mầm non (Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GDĐT) và đánh giá đội ngũ phó hiệu trưởng trường mầm non (Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GDĐT.
- Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GVMN.
- Xây dựng kế hoạch chuyên đề cấp trường để triển khai chuyên đề hàng tháng. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo đúng Điều lệ trường MN.
- Làm tốt công tác vận động phụ huynh để đảm bảo chế độ chính sách cho nhân viên nấu ăn.
- Tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ GV, NV được học tập nâng cao về trình độ và năng lực thực tế .
- Tổ chức thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn và theo nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 29/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra:
- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT, các Nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, của huyện có liên quan đến giáo dục MN.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt quản lý, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường. Thực hiện tốt ông tác quản lý của hiệu trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế, quy định trong trường MN. Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai trong các trường MN, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT/BGD&ĐT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT thực hiện tốt các nội dung công khai, cam kết chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, về điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ, cơ sở vật chất), công khai thu chi tài chính, hồ sơ đầy đủ, có bảng công khai cho phụ huynh, nhân dân, CBGV.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, các loại báo cáo gửi về Phòng năm học 2018-2019; báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng gửi ngày 20 hàng tháng, Kết quả cân đo, khám sức khỏe định kỳ nộp ngày 20 tháng 9, 12, 3, 5 (nếu trùng thứ 7, CN thì nộp trước hoặc sau 1 ngày), báo cáo sơ kết học kỳ I, BC cân đo ngày 20/12/2018; tờ trình đề nghị kiểm tra thẩm định cộng nhận trường MN đạt chuẩn chuẩn quốc gia ngày 25/4/2019; hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMNT5T trước 30/9/2018; hồ sơ đề nghị kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích 09/5/2019; báo tổng kết năm học ngày 16/5/2019.
- Thực hiện tốt các báo cáo đột xuất.
8. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Kiện toàn lại Hội đồng tự đánh giá, các thành viên trong hội đồng đều là đại diện của các tổ chức đoàn thể trong trường, có khả năng đánh giá và đưa ra nhận xét khách quan về tình hình hoạt động của nhà trường. Tiếp thục thu thập minh chứng đầy đủ trong năm học, bổ sung vào hồ sơ KĐCL.
- Làm tốt công tác cải tiến chất lượng.
         - Thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong nhà trường theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
  9. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ và Ban văn hóa xã để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trên phương tiện loa phóng thanh, qua các hội thi, các ngày lễ, ngày hội.
- Bố trí góc tuyên truyền tại các nhóm lớp, đảm bảo phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của cha mẹ trẻ.
- Tổ chức tốt hội thi cấp trường có sự tham gia của các bậc phụ huynh.
10. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CBGV, NV, nhất là Luật ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nỏ, cháy rừng, bão lụt.
IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:
- Đối với Phòng GD&ĐT:
+ Tiếp tục tham mưu với UBND huyện  thuyên chuyển GV phù hợp với đặc điểm địa lý, giúp GV yên tâm công tác.
+ Đối với những GV không có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ đề xuất thuyên chuyển đến những vùng khó khăn hơn.
+ Hàng năm tiếp tục chỉ đạo các cụm tổ chức các chuyên đề thiết thực xuất phát từ thực tiễn cuộc sống hàng ngày của trẻ.
- Đối với địa phương:
Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường, đặc biệt là những hạng mục nhà trường đã đề xuất.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thông qua Hội nghị đầu năm nhà trường đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học sát đúng với sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, của địa phương. Ra Nghị quyết và biểu quyết từng chỉ tiêu cụ thể.
- Giao nhiệm vụ cho các Đ/c trong BGH, tổ chuyên môn, từng cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
- Hàng tháng kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
- Cuối kỳ, cuối năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong năm học tiếp theo.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                             
- Lưu VT.                                                                    
Trần Thị Mai Phương          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN TIẾN LỘC

 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            
            Tiến Lộc, ngày       tháng      năm 2018
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 

Tháng năm Nhiệm vụ trọng tâm
8/2018 - Làm tốt công tác điều tra rà soát lại số trẻ trong độ tuổi.
- XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường vào ngày 20/8.
- Tham gia các đợt chuyên đề bồi dưỡng cho CBQL, GV, NV.
- Tham gia Hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp Phòng.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
- Tổ chức ĐH Chi bộ, Hội Nghị CBGV, NV.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới.
- Tham mưu địa phương ban hành các văn bản, NQ về GD, công tác PCGDMNT5 tuổi.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tuyển sinh, hoàn thành các BC đầu năm học.
9/2018 - Tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
-Hoàn thành kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó năm học 2018-2019 tại phòng..
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức lễ hội trung thu.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Tổ chức cho CBGV, NV đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Xã  tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Duyệt tuyển sinh trẻ vào trường mầm non (ngày 10/9/2018)
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018. - - KTCĐ 2 GV, KTTD: 1 GV, dự giờ đột xuất 1 số GV.
- Kiểm tra nề nếp trẻ, tỷ lệ chuyên cần của trẻ. Kiểm tra việc trang trí các nhóm lớp.
- Tổ chức dạy chuyên đề: 2 tiết
-  BC tháng, đánh giá, xếp loại thi đua tháng 9/ 2018
10/2018 - Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN. Huyện kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (05/10/2018)
- KT việc thực hiện nội quy, quy chế CM.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN nộp về phòng.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ y tế, hồ sơ trẻ; dự giờ giáo viên;
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo : 1 GV, CĐ : 2 GV; Kiểm các hoạt động trong nhà trường, công tác tổ chức ăn bán trú, VSATTP.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Kiểm tra công tác BDTX của GV.
- Tổ chức dạy chuyên đề: 2 tiết; Dự giờ đột xuất. KT các hoạt động nhà trường: KT chất lượng bán trú, vườn rau công đoàn, làm đồ chơi, nề nếp trẻ.
-  BC, đánh giá, xếp loại thi đua tháng 10/ 2018
 
11/2018 -  Kiểm tra chuyên đề 2 GV, KT việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo 1 GV. KT các hoạt động nhà trường.
- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/11
- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn KT chuyên ngành. (Nếu có)
- Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng 20/11
- Hoàn thành công trình nhà vận động chào mừng ngày 20/11.
- Đánh giá, xếp loại thi đua tháng 11/ 2018
- Tổ chức dạy chuyên đề: 2 tiết
- Tiếp tục bổ sung các tiêu chuẩn, hạng mục trường chuẩn QG.
12/2018 - Thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh về mùa đông.
- Tổ chức cân đo lần 2 cho trẻ. ( 14/12/2018)
- KT các hoạt động nhà trường.
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường. Lựa chọn SKKN dự xét cấp huyện.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019
- Tổ chức đánh giá, khảo sát trẻ học kỳ 1.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại CBGV, NV học kỳ I.
- Nộp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1, BC cân đo. (20/12/2018)
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường. ( 17/12/2018)
- Tổ chức dạy chuyên đề: 2 tiết. Dự giờ đột xuất.
1/2019 - Các nhóm tiến hành rà soát các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm.
 - Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn KT chuyên ngành, KT việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo.
- Nộp SKKN dự xét cấp huyện
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên. Kiểm tra chuyên đề 2 GV, KT việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo 2 GV.
- Tổ chức dạy chuyên đề: 2 tiết
- Kiểm tra chất lượng trẻ ăn bán trú;
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Xếp loại thi đua tháng 1/ 2019
- Nộp báo cáo tháng 1/ 2019
2/2019 - Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn KT chuyên ngành
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Nôp BC trước trong và sau tết.
-  Kiểm tra chuyên đề 2 GV, KT việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo 2 GV. KT các hoạt động nhà trường.
- Tổ chức chuyên đề thiết thực:  2 CĐ
- Tổ chức ngày hội TDTT cấp trường.
- Nộp BC tháng 2.
- Xếp loại thi đua tháng 2/2018
-Hoàn thiện XD chuẩn QG.
3/2019 - Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Tổ chức Hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn KT chuyên ngành (Nếu có)
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019)
- Triển khai tốt phòng bệnh mùa đông cho trẻ;
- Dự giờ đột xuất. KT các hoạt động nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Nộp cân đo lần 3.
- Đánh giá, xếp loại thi đua tháng 3/2019.
4/2019 - Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019)
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên. KTCĐ 1 GV
- Tổ chức chuyên đề thiết thực: 2 tiết
- BC, đánh giá, xếp loại thi đua tháng 4/ 2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG và nộp tờ trình về Sở vào ngày 01/5/2019.
 
5/2019 - Cân đo trẻ lần 4;
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Kiểm tra trường học an toàn, nộp hồ sơ đề nghị huyện KT.
- Khảo sát chất lượng trẻ cuối năm;
- Tổng kết cuối năm.
- Nộp báo cáo tháng 5, báo cáo tổng kết.
- Tổ chức đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Chỉ đạo thực hiện đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
 
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN TIẾN LỘC

 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            
            Tiến Lộc, ngày       tháng 9  năm 2018
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thị Mai Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra công tác nội bộ trong nhà trường ( Tiểu ban TCTS)
2 Bùi Thị Hào P.BT
P.HT
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền. Quản lý  hồ sơ chi bộ, công tác Đảng.
- Thực hiện công tác tuyển sinh, phân chia lớp MG, danh sách lớp MG. Duyệt tuyển sinh ở phòng.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, góc khám phá trải nghiệm,
- Chỉ đạo xây dựng cảnh quan trong nhà trường.
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKNMG. Phụ trách KĐCL giáo dục
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG; công tác KT nội bộ (Tiểu ban Chuyên môn), Công tác BDTX MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV, phần mềm quản lý công chức.
- Phụ trách, chỉ đạo GVMG viết bài trên trang Wed nhà trường;
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Hà Thị Hiền
 
 
 
 
 
 
P.HT
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Thực hiện công tác tuyển sinh, phân chia lớp NT, danh sách nhóm NT.
- Phụ trách chuyên môn NT, bồi dưỡng giáo viên yếu kém.
- Phụ trách bán trú, VSMT, Chỉ đạo lao động. Hướng dẫn SKKN GVNT. Công tác  BDTX NT.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT
- Thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động khác trong nhà trường. (Tiểu ban KT các hoạt động khác)
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
- Phụ trách, chỉ đạo GVNT viết bài trên trang Wed nhà trường;
4 Nguyễn Thị Dung TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi A, TTCMMG, BD GV MG ; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
5 Nguyễn Thị Lan Anh GV Phụ trách lớp 5 tuổi A – BT đoàn, chỉ đạo tập VN cho cô và trẻ vào các ngày lễ hội. Phối hợp tốt với CĐ, đoàn thanh niên xây dựng cảnh quan môi trường.
Thư ký HĐ trường.
Chỉ đạo và tham gia các hoạt động VHVN, ngày hội TDTT.
6 Nguyễn Thị Thanh Duyên TPCMMG
Phó
CTCĐ
- Phụ trách lớp 5 tuổi B, Trường BTTND, tổ phó CMMG, BCH CĐ, chỉ đạo mặc đồng phục trẻ, đồng phục GV vào các ngày quy định. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn. Cùng CTCĐ bàn bạc về các chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ cho tập thể CBGV, NV trong trường
7 Nguyễn Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 5 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn;  Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “ Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Chỉ đạo nhắc nhở GV tăng cường đưa bài hát dân ca TC dân gian vào dạy trẻ. Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường. Chỉ đạo lao động, xây dựng cảnh quan.
8 Nguyễn Thị Hà
 
GV Phụ trách lớp 4 tuổi A – Chịu trách nhiệm công tác vệ sinh, trồng rau khối 4 tuổi. Nhắc nhở các thành viên trong khối 4 tuổi công tác vệ sinh, bồn hoa cây cảnh trong nhà trường. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường,
9 Phạm Thị Lan GV - Phụ trách lớp 4 tuổi A
10 Phạm Thị Thiêm GV Phụ trách lớp 4 tuổi B - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động thể thao trong nhà trường. Xây dựng câu lạc bộ TDTT.
11 Ngô Thị Nguyệt GV Phụ trách lớp 4 tuổi B
12 Nguyễn Thị An GV - Phụ trách lớp 4 tuổi C. Phụ trách quỹ bán trú.
13 Từ Thị Hà                           TBNC Phụ trách lớp 4 tuổi C -  Phụ trách công tác nữ công.
Bám sát các yêu cầu nhiệm vụ mình phụ trách để chỉ đạo thực hiện tốt công tác nữ công.
14 Phạm Thị Hồng Hải GV - Phụ trách lớp 3 tuổi A, tham gia, chỉ đạo trang trí, xây dựng các góc nổi bật trong và ngoài lớp khi được phân công.
15 Trần Thị Hà GV - Phụ trách lớp 3 tuổi A, tham gia các hoạt động VHVN của cô và trẻ.
16 Ng Thị Thu B GV Phụ trách lớp 3 tuổi B.
17 Nguyễn Thị Hà B GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. tham gia các hoạt động VHVN của cô và trẻ.
18 Võ Thị Kim Ty GV Phụ trách lớp 3 tuổi C 
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh trước lớp mình phụ trách.
19 Ngô Thị Dung GVHĐ Phụ trách lớp 3 tuổi C 
Phụ trách các chương trình VN trong nhà trường, phụ trách bật nhạc buổi sáng.
20 Trần Thị Mai Châu GV Hiện tại nghỉ sinh, đến tháng 11 đi trường phụ trách lớp 5 tuổi B thay Đ/c Duyên sẽ nghỉ sinh.
21 Phạm Thị Hương
 
GV Phụ trách lớp NT 25-36T , TT CMNT, BD GV NT ;triển khai các chuyên đề về NT. Sinh hoạt CM nhà trẻ.
22 Lương T Oanh GV Phụ trách  NT 25-36T
23 Nguyễn Nguyệt GV Phụ trách lớp NT 18-24T
24 Võ Thị Dung   Phụ trách NT 18-24T
25 Đỗ Thị Thu Thuỷ NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, NV.
26 Võ Thị Bông NV y tế Kiêm nhiệm thủ quỹ, thu tiền.
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế
27-32 6  nuôi dường   Đ/c Võ Thị Thúy: TT tổ nuôi dưỡng
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Ban Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Toàn thể CBGV,
NV                                            
- Lưu VT.                                                                                             
Trần Thị Mai Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Mai Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn