Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo
Hình ảnh nhà trường 13 photos | 4456 view

jpg

jpg

jpg

jpg

Các hoạt động ngoai giờ

Thi GVG trương

Thi GVG trương

Góc thiên nhiên

Góc thiên nhiên

Tết đang đến gần

Ngày hội thể dụcthể thao

Anh khai giang năm học 2015 - 2016

KÉo co trong ngày khai giảng
Lớp 3 Tuổi C 5 photos | 131 view

Giờ học An toàn giao thông

Lớp 3 Tuổi C

Lớp 3 Tuổi C

Lớp 3 Tuổi C

Lớp 3 Tuổi C
Hình ảnh của Bé 1 photos | 271 view

Giờ hoạt động tạo hình
Hình ảnh giáo viên 1 photos | 207 view

Thi cô nuôi cấp huyện
Tết trồng cây 5 photos | 194 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Vui hội trung thu 2015 3 photos | 141 view

Chú cuội

Phá cỗ

Múa hát trung thu