Chúc mừng năm học mới 2018-2019
móc treo
Hình ảnh nhà trường 13 photos | 3962 view

jpg

jpg

jpg

jpg

Các hoạt động ngoai giờ

Thi GVG trương

Thi GVG trương

Góc thiên nhiên

Góc thiên nhiên

Tết đang đến gần

Ngày hội thể dụcthể thao

Anh khai giang năm học 2015 - 2016

KÉo co trong ngày khai giảng
Lớp 3 Tuổi C 5 photos | 119 view

Giờ học An toàn giao thông

Lớp 3 Tuổi C

Lớp 3 Tuổi C

Lớp 3 Tuổi C

Lớp 3 Tuổi C
Hình ảnh của Bé 1 photos | 260 view

Giờ hoạt động tạo hình
Hình ảnh giáo viên 1 photos | 195 view

Thi cô nuôi cấp huyện
Tết trồng cây 5 photos | 176 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Vui hội trung thu 2015 3 photos | 130 view

Chú cuội

Phá cỗ

Múa hát trung thu