Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

hoạt động góc của các bé 4 tuổi C trường mầm non tiến lộc

Hoạt động góc lớp 4 tuổi C
Trẻ mẫu giáo “ Chơi mà học, học mà chơi”. Trẻ luôn tò mò, ham muốn học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh. Trong khi chơi trẻ thực sự học để lĩnh hội các khái niệm ban đầu. Vì vậy trong quá trình giáo dục trẻ nói chung, tổ chức cho trẻ chơi nói riêng giáo viên cần phải biết tổ chức cho trẻ “chơi cái gì?”, “ Chơi như thế nào?”. Để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho nhu cầu cũng như sự phát triển tư duy cho trẻ.
Trẻ chơi chủ yếu là do nhu cầu và khả năng của trẻ, nhu cầu muốn làm người lớn, nhưng khả năng và sức lực của nó chưa đủ để làm người lớn cho nên trẻ giải tỏa nhu cầu đó dưới hình thức hoạt động góc. Chúng tham gia vào xã hội người lớn theo cách riêng của mình và cũng đóng một cương vị xã hội như cô giáo, bác sỹ, chú công nhân, cô bán hàng… chúng tái tạo lại cuộc sống người lớn một cách tổng quát trong hoàn cảnh tưởng tượng vì chơi của trẻ không phải thật mà là giả vờ, nhưng sự giả vờ ấy lại mang tính chất thật

Ví dụ như ở góc phân vai: Trẻ đã biết phân vai một bạn làm bác sĩ hết lòng khám bệnh và chăm sóc cho bệnh nhân của mình, nhưng hoạt động của trẻ không nhằm đến mục đích cuối cùng là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà chỉ để thõa mãn nhu cầu tham gia vào xã hội người lớn của trẻ
           Có thể nói hoạt động góc có vai trò rất quan trong việc hoàn thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp và ứng xử.