Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

Dạo chơi ngoài trời: Nghe hát dân ca "Bèo dạt mây trôi" Lớp 4 tuổi B

*Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới. Cô và trẻ lớp Mẫu giáo 4 Tuổi B thực hành dạo chơi ngoài trời vói nội dung Nghe hát “Bèo dạt mây trôi”
 
*Mục đích của tiết dạy ngoài trời nhằm mang dân ca đến gần hơn với trẻ Mẫu gi
*Tiết học được thu hút bởi tình yêu các làn điệu dân ca của trẻ. 100% trẻ chú ý lắng nghe cô hát và một số trẻ đã biết sử dụng điệu bộ cùng cô